Начало Принципи Изследвания Градско планиране Отзиви Примери
Новини Видео Преса Въпроси Контакт Линкове

Проектиране на Ведически общности

Махариши Стхапатя Веда отчита следните страни при планирането и проектирането на идеалните общности, които представляват красиви градове-градини, за да подхранва здравословния и щастлив живот чрез пълната подкрепа на природния закон.

 • Благоприятно местоположение, отчитайки параметрите на околната среда (наклон на земята, води, свободен изглед към изгрева и др),поддържащи живота в съзвучие с природния закон
 • Разположение на вход с пряка ориентация на изток.
 • Всички пътища подредени с ориентация изток-запад, север-юг.
 • Отворен централен площад с градини
 • Правилно месторазположение и пропорции на жилищните и благоустройствените сгради според Васту Видя.
 • Ниска гъстота на жилищното строителство
 • Естествени строителни материали и енергийно-ефективно строителство
 • Адекватен приток на свеж въздух
 • Изобилно зелено пространство
 • Слънчева, вятърна и друга ценово-ефективна, самодостатъчна, незамърсяваща енергия
 • Устойчиво Ведическо селско стопанство за самодостатъчност при отглеждането на здравословна и пълноценна храна.
 • Махариши Ведическата Наука и Технология на Съзнанието за идеално образование, превантивно-ориентирано здравеопазване и подкрепа на безпроблемното общество, характеризирано от икономическа себедостатъчност.
Васту град
  Проектиране на идеални общности Майснер и Васту ефекти Преустройство на градовете  
® Махариши Стхапатя Веда, Махариши Васту, Веда къща и Васту Видя са запазени марки на Maharishi Vedic Education Development Corporation и се използват с подлиценз или с разрешение.