Начало Принципи Изследвания Градско планиране Отзиви Примери
Новини Видео Преса Въпроси Контакт Линкове

Подкрепа на природата за цялото население

Принципът на Майснер ефекта от квантовата физика потвърждава, че вътрешната кохерентност и хармония на една система изхвърля нарушаващите външни влияния. Това обяснява как реда, хармонията и благополучието, генерирани от идеалното Васту, не допускат проникването на вредно, негативно влияние.

Майснер ефект
Пример за непобедимост в кванотвата
физика на свръхпроводимостта.

Майснер ефект

ОБИКНОВЕН ПРОВОДНИК
В обкновения електри-чески проводник некохе-рентните, неподредени електрони позволяват проникване от външно магнитно поле
СВРЪХПРОВОДНИК
В свръхпроводника кохерентното колективно функциониране на електроните спонтанно изключва външното магнитно поле и поддържа непроницаемия си статус

Принципите на непобедимостта не са уникални за Майснер ефекта; паралелни феномени на непобедимост могат да бъдат открити в много аспекти на физичните и биологичните науки. Във всеки отделен случай е установено, че способността на системата да отстоява на неподредеността винаги се основава на кохерентното колективно функциониране на всичките му компоненти.
 
Махариши Васту ефект
Пример за непобедимост
чрез установяване на идеалното Васту

Махариши Васту ефект
ОБИКНОВЕН ГРАД
В обикновения град улиците имат всякакви посоки, което води до неправилна или
изкривена ориентация на сградите, а това води до хаос, проблеми и нарушение на природния закон в индивидуалния живот и в обществото.
ИДЕАЛЕН ГРАД
В идеалния град с идеално Васту, правилната ориента-ция на сградите, както и пътищата в посока север-юг или изток-запад, създаващи кръстосана вентилация, обогатяват живота на града с еволюционната сила на природния закон, който създава ред.

Примерът на кохерентност и непобедимост чрез установяването на идеалното Васту е описан в древната литература на Махариши Стхапатя Веда. Тази Ведическа литература твърди, че чрез качеството на вътрешната подредена структура на Васту, всички негативни влияния ще останат извън границите на града – отвъд границата на Васту.

Проектиране на идеални общности
Майснер и Васту ефекти
Преустройство на градовете
® Махариши Стхапатя Веда, Махариши Васту, Веда къща и Васту Видя са запазени марки на Maharishi Vedic Education Development Corporation и се използват с подлиценз или с разрешение.