Начало Принципи Изследвания Градско планиране Отзиви Примери
Новини Видео Преса Въпроси Контакт Линкове

Често задавани въпроси


Какво е Стхапатя Веда?

Стхапатя Веда е един от четиридесетте клона на Веда и ведическата литература, в който е изразен установяващото качество на космическия съзидателен разум. Текстовете по Стхапатя Веда съдържат архитектурни принципи за строителството на сгради и планировката на тяхното обкръжение. Думата Стхапан идва от санскрит и означава "установявам" (близо до българската "стъпвам"), а думата Веда означава "наука" (Веда също е включена в българската азбука).

Махариши Махеш Йоги възроди знанието за Стхапатя Веда и връзката на неговите части с тяхната обща основа - единното поле на всички природни закони. Днес хората могат не само да узнаят за благоприятното въздействие на ведическата архитектура, но и да го усетят чрез своя собствен опит, ако живеят и работят в домове и сгради, построени по принципите на Махариши Стхапатя Веда.

За първи път в нашето съвремие се появи строителна технология, която е способна да измени самочувствието и мисленето на хората и която позволява да се строят такива домове, чийто дизайн способства за укрепването на здравето, щастието, ясната мисъл, хармонията и благополучието на хората, които живеят и работят в тези здания.

начало на страницата

Какво означава "идеално Васту"?

Васту е санскритски термин, който в общия смисъл означава цялостна структура, а в архитектурата има най-близко съответствие с думата "участък", включвайки всичките негови елементи. Терминът "правилно Васту" или "идеално Васту" се използва за място, сграда или град, които съответстват на всички принципи на Махариши Стхапатя Веда.

начало на страницата

Какво е това брахмастан на зданието?

Това в системата на архитектурата по Стхапатя Веда е т.нар. площад в центъра на града или атриум в центъра на дома. Това е място, където съвкупността на природните закони се проявява в своята цялостност и откъдето природата дава своята животворна поддържаща сила на цялото Васту. Брахмастанът е един от най-важните елементи на сградата и града, който установява връзката между индивидуалния живот на отделния човек и космическия живот; между индивидуалния и космически разум.

начало на страницата

Има ли прилика между Махариши Стхапатя Веда и Фенг Шуи?

Въпреки сходството, което на пръв поглед има между двете системи на архитуктура, между тях съществуват значителни различия. Стхапатя Веда е по-древна от Фенг Шуи. Фенг Шуи няма пълно и ясно тълкуване на принципите на архитектурата, която е в съзвучие с природния закон, като това може да достигне и до значителни изкривявания. Например Фенг Шуи допуска, че домът може да има и южен вход, а това е най-неблагоприятния вход според Махариши Стхапатя Веда.
Също така Фенг Шуи се занимава основно с устройството в дома, а не толкова с цялата сграда. В това отношение Махариши Стхапатя Веда също е категорична, че нищо съществено не може да се направи с дом, който не се намира на правилно място, не е ориентиран правилно и няма правилни пропорции.
Фенг Шуи набляга основно на интериора на дома или офиса, докато Махариши Стхапатя Веда не прави компромис по отношение на цялостното и правилно застрояване на дома, квартала или града.
Съществуват и редица научни изследвания, които потвърждават ползите на Махариши Стхапатя Веда архитектурата за високото качество на живот в тези сгради.

начало на страницата

Може ли да се преустрои съществуваща сграда по правилата на Махариши Стхапатя Веда или трябва да се построи такава наново?

Построена сграда не може да бъде преустроена по принципите на Махариши Стхапатя Веда. Няма значение геният на архитекта, който е направил истински красива постройка - ако тя не се намира на правилно място, ако не е ориентирана правилно и няма правилни пропорции, външната красота на тази сграда винаги ще е за сметка на здравето, щастието и благополучието на нейните обитатели.
Консултантите по Махариши Стхапатя Веда не се занимават с преустройство на съществуващи сгради. Достатъчен е дори само един фактор да бъде неблагоприятен, като например входът на сградата, за да се блокира положителното влияние на природата за обитателите. Хората не знаят, че голяма част от техните проблеми и страдания в живота идват именно от неправилната архитектура на сградите и градовете, в които живеят. Както е писано в древните ведически текстове, човек не трябва да живее дори и един ден в неправилно Васту.

начало на страницата


Ако трябва да направя някакво изменение, за да приведа дома си в по-голяма хармония с природния закон, какво бихте ме посъветвали?

Ако имате възможност, затворете всички южни входове. Както е записано в древните текстове на Стхапатя Веда, входът от която и да е страна, с изключение на точния изток или точния север, е неблагоприятен, а особено нежелателен е входът от юг. Според проведено изследване, 75% повече обири има в домове с южно изложение в сравнение с тези обърнати на изток, север или запад. В свое изследване лекар установява, че 50% от пациентите му със сърдечно-съдови заболявания живеят в домове с южен вход. Известни са множество случаи, когато стават положителни изменения в живота на хората в резултат на това, че те закриват южните входове на своя дом.

начало на страницата


Как се отнася Махариши Стхапатя Веда към използването на природни нетоксични материали?

Махариши Стхапатя Веда използва изцяло природни, естествени, нетоксични материали при строителството на сгради. Такива са дървото, тухлите, глината, мрамора, нетоксичните бои и покрития и др. По отношение на електромагнитните излъчвания също е силно препоръчително да се прилагат по възможност технологии, които намаляват или най-добре изцяло неутрализират негативните влияния.

начало на страницата


Къде могат да се видят примери на такава архитектура?

Към края на 2005-та година сгради по Махариши Стхапатя Веда има построени в Холандия, Швейцария, Германия, Дания, Италия, Англия, САЩ, Канада, Индия, Япония, Тайланд, Нова Зенландия, Австралия и др. Най-много такива сгради могат да се видят в Махариши Ведик Сити (с население около 2000 души), Айова, САЩ, където всички сгради, са построени по ведическите принципи.

начало на страницата

® Махариши Стхапатя Веда, Махариши Васту, Веда къща и Васту Видя са запазени марки на Maharishi Vedic Education Development Corporation и се използват с подлиценз или с разрешение.