Резолюцията за реконструкция на Женева идва от 8 дневната конференция, която се състоя в Женева миналата седмица: Празнуване на изргрева на новата съдба на човечеството.

Съществуващата архитектура в Женева нарушава природния закон и не подкрепя здравето, щастието и просперитета в размера, в който се очаква от правилната архитектура. Вместо това, тя създава нещастие и проблеми на гражданите. Почти половината от населението на Женева са скъпи гости на швейцарците от 180 страни. Ето защо, чрез своята родителска роля като Раджа на Швейцария, д-р Феликс Кеги, ще осигури на всичките граждани и на всички гости на Швейцария сгради, създаващи щастие, като реконструира град Женева. Няма начин за Женева да бъде наистина здрав, радостен, създаващ щастие международен град, без да се разрушат болшинството от старите, създаващи нещастие сгради, които са неправилно ориентирани спрямо посоките север-юг и изток-запад.

Пътищата трябва да бъдат преустроени, за да бъдат в посока север-юг, за да могат да предоставят благоприятен източен вход на всяка сграда.

Хората не знаят, че всякакъв вид негативности и проблеми в живота идват от живеенето и работенето в неправилно ориентирани сгради.

Заключението е, че Женева трябва да бъде реконструирана и колкото по-рано се запланува това и се направи, толкова по-добре за всички.

Раджа Феликс казва: “Искам да видя страната си като непобедима, глобална страна на световния мир, а Женева като създаваща щастие, международна столица на тази глобална страна на световния мир.

За повече детайли, моля вижте нашия сайт: www.worldpeace.ch