Начало Принципи Изследвания Градско планиране Отзиви Примери
Новини Видео Преса Въпроси Контакт Линкове

Влияния на ориентацията на сградата

Само 2 от 8-те посоки произвеждат благоприятни животоподкрепящи влияния. Сградите, които са обърнати с лице към която и да е друга посока освен абсолютния изток или абсолютния север, позволяват на негативните влияния да въздействат на собственика и обитателите както е посочено на диаграмата. В автентичните документи влиянието на другите посоки е характеризирано като категорично неблагоприятно.

Посоки и влияния
  Влияния на ориентацията на сградите Правилното разположение Още съображения  
 

Тези опасности на архитектурата произлизат от нарушаването на природния закон. Те стават дори още по-големи при съчетанието им с неблагоприятните качества на мястото, породени от посоката на неговия наклон, неговата форма, заобикалящата среда, разположението на водните басейни (водоеми, реки, езера) в и около мястото, както и от много други фактори, включително неблагоприятните входове към селището или града и изкривените трасета на пътищата.

Тези нарушения на природния закон се акумулират ден след ден, година след година, в живота на милиони хора. Те създават социален стрес, който засенчва щастието на цели градове или нации.Незабелижимото, абстрактно влияние на природния закон е много мощно. За да постигнем съвършенно здраве и щастие, ние трябва да направим всичко възможно, за да се хармонизираме с природния закон.

Според Махариши Стхапатя Веда във всеки град около 75% от сградите имат неблагоприятна ориентация на главните входове.

® Махариши Стхапатя Веда, Махариши Васту, Веда къща и Васту Видя са запазени марки на Maharishi Vedic Education Development Corporation и се използват с подлиценз или с разрешение.