Начало Принципи Изследвания Градско планиране Отзиви Примери
Новини Видео Преса Въпроси Контакт Линкове

Правилното разположение подхранва прогреса, мира и благополучието

Най-силното влияние от природния закон върху земята идва от слънцето. Ориентацията към изгряващото слънце, т.е. на изток, е най-благоприятната. Също така слънцето преминава по небето и излъчва различни по качества енергии през различните части на деня. Махариши Стхапатя Веда взима под внимание енергията на слънцето през различните интервали и неговото влияние върху различни части (север, юг, изток и запад) на сградата.

Според Махариши Стхапатя Веда има подходящо място за входа, за хола, за кухнята, за трапезарията, офиса и спалнята във всеки дом. Това се основава на Васту Видя - знание за правилното разположение, за съхранение и създаване на различни елементи, използвани в сградата, като например огъня (използван за готвене) или водата (за къпане) и т.н.

Здравословен живот означава, че на човек не трябва непрекъснато да му се доспива в трапезарията или винаги да се чувства гладен в офиса. По-скоро, когато човек влезне в офиса, той трябва да се чувства по-свеж и буден. Когато някой влезне в трапезарията, храносмилането трябва да бъде стимулирано, а разположението на спалнята, трябва да благоприятства необезпокоявания сън.

Махариши Стхапатя Веда взима под внимание всичките тези фактори, за да подсигури хармонията с природния закон на всеки аспект от ежедневната активност в сградата на дома или офиса.

 
Обширен брахмастан в къща
Обширен Брахмастан в голяма къща
  цията на сградите Правилното разположение Още съображения  

По подобен начин, при планирането на селото и града, същите принципи на благоприятност на посоките биват прилагани, така че всички аспекти на живота да бъдат напълно подкрепени чрез подхранващата сила на природния закон.

Брахмастан
В допълнение на всички общодостъпни удобства има и едно много специално място във всяка Махариши Стхапатя Веда структура. Това е Брахмастана, отворената централна точка – местообитанието на пълнотата. Всеки дом трябва да има Брахмастан, където пълнотата на природния закон да бъде установена. Тогава домът се превръща в холистична структура на природния закон. И всяко село, град и държава трябва да имат Брахмастан, така че всеки гражданин винаги да бъде свързан с пълнотата на космичния живот.

® Махариши Стхапатя Веда, Махариши Васту, Веда къща и Васту Видя са запазени марки на Maharishi Vedic Education Development Corporation и се използват с подлиценз или с разрешение.