Начало Принципи Изследвания Градско планиране Отзиви Примери
Новини Видео Преса Въпроси Контакт Линкове

Още съображения

Ведически мерки и пропорции

В Махариши Стхапатя Веда пропорциите и мерките на сградата и стаите се проектират и калкулират в светлината на общите пропорции на човешката физиология и симетрията на космическата физиология, използвайки древните математически формули на Васту Видя на Махариши Стхапатя Веда.

Това гарантира, че пропорциите ще са благоприятни, т.е. в резонанс със слънцето и луната и всичките звезди и планети. Именно финния, и въпреки това съвършенен резонанс между индивидуалната структура на сградата и космическата структура на вселената, който подхранва здравето, богатството и щастието и гарантира еволюционно развитие на живота на всеки индивид и общността като цяло.

 

Естествени, здравословни строителни материали

Друг важен аспект на Махариши Стхапатя Веда е строенето с естествени, нетоксични материали, подходящи за местните климатични условия. Това включва материали като естествено третирано и боядисано дърво, тухли, трамбована земя и глина, бали от сено и т.н., както и естествени повърхнини като глинеста мазилка, мрамор и плочи, естествени влакна за килимите, пердетата и мебелите и здравословни, естествени, нетоксични бои, лепила и тапети.

Също така, всякакви вредни електро-магнитни полета, линии с високо напрежение, микровълнови кули и печки и др. трябва да бъдат внимателно избягвани. В идеалния случай всички материали и уреди в сградите по Махариши Стхапатя Веда трябва да бъдат чисти и здравословни.

Ведическа архитектура
Древните математически формули на Ведическата архитектура взимат под внимание влиянието на слънцето, луната и планетите, както и хармоничните космечиски пропорции

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се гарантира, че една сграда е планирана и построена наистина в съзвучие с всички принципи на Махариши Стхапатя Веда е необходимо да се консултирате с експерт по Махариши Стхапатя Веда. Високо квалифицирания експерт прилага прецизното, доказано от времет знание на природния закон от Ведическата традиция, която е била запазена през вековете в текстовете на Стхапатя Веда и възстановена до пълната й значимост от Махариши.

цията на сградите
ото разположение
Още съображения
® Махариши Стхапатя Веда, Махариши Васту, Веда къща и Васту Видя са запазени марки на Maharishi Vedic Education Development Corporation и се използват с подлиценз или с разрешение.