Начало Принципи Изследвания Градско планиране Отзиви Примери
Новини Видео Преса Въпроси Контакт Линкове
Модерната наука доказва ползите от Ведическата архитектура


Влияние на ориентацията върху функционирането на мозъка

Последните изследвания на модерната наука днес са потвърдили, че нашият мозък е силно чувствителен към ориентацията, положението и посоката в пространството.

Очевидният извод е, че наследеното ни чувство за посока и ред се обърква в ежедневния живот, когато човек живее в сграда с неправилна ориентация, която не е построена според Махариши Стхапатя Веда, и която води до физиологична и поведенческа неуравновесеност от всякакъв вид.
  Референции
Влияние на ориентацията върху здравето
Пациенти живеещи в домове с южно изложение на входовете са имали значително по-лошо здраве и повече финансови проблеми отколкото пациенти с входове на север или изток.


Функциониране на мозъка
  Мозъкът функционира по различен начин, когато човек е обърнат на север, юг, изток или запад.
  Модерната наука за Ведическата архитектура Изследвания    

Това потвърждава древния принцип на Ведическата архитектура, че само източният и северният вход са блогоприятни за доброто здраве и блогосъстояние. Също така  тези, които са спали в легла обърнати на север, са страдали значително повече от депресии и безпокойство, в сравнение с тези, които са спали в легла без такава ориентация. Това потвърждава древния принцип на Ведическата архитектура за ориентиране на леглата (където е главата) на изток или юг и никога на север.

Референции

® Махариши Стхапатя Веда, Махариши Васту, Веда къща и Васту Видя са запазени марки на Maharishi Vedic Education Development Corporation и се използват с подлиценз или с разрешение.