Начало Принципи Изследвания Градско планиране Отзиви Примери
Новини Видео Преса Въпроси Контакт Линкове

Видео

 ОТЗИВИ / RESPONSES

Два случая на успех в бизнеса и семейството от Унгария, споделени от арх. Войтек Скалски на среща в София от 19.03.2006 г.

Архитект Ричард Байалоски от САЩ говори за опита си с група от 100 посетители на домове изградени по Махариши Стхапатя Веда и техните много положителни отзиви от посещението.

български 2,3 MB / 2 min / wmv

Собственикът на тази къща във Франция е президент на частна фирма за енергоспестяващи уреди. Бизнесът му веднага се разраства с преместването в новия дом и клиентите му се чувстват толкова уютно в него, че не искат да си тръгват. Репортажът е от март, 2006

Директорът на училище в Австралия споделя за изцяло новата атмосфера в сградата. Успех в бизнеса има и негов приятел, който се премества в обърната на изток къща.

английски 0.3 MB / 1.11 min / wmv английски 3.7 MB / 5.09 min / wmv

Архитект Кристиян Швайцер от Германия споделя за случай със значителен успех в бизнеса след нанасяне в жилище по Махариши Стхапатя Веда. Цветята в жилището започнали да цъвтят по 3-4 пъти в годината вместо само по 2 пъти. Репортажът е от 25.02.06 г

Журналистка от АВС спонтанно споделя положителните си усещания при посещението й в първия Мирен Дворец в Тексас. Сградата е построена от бизнесмен, който твърди, че след като построил първия си офис според тази архитектура, оборотът му се е качил около 6 пъти. Репортажът е от 24.08.2005 г.

български 2.6 MB / 1.36 min / wmv
english 2.6 MB / 1.36 min / wmv

английски 6.96 MB / 3 min/ wmv

Сам по себе си този репортаж от Ирландия представлява чудесна презентация на Ведическата архитектура - архитектурата за създаване на щастлив дом.
Репортажът е от март, 2006 г.

Йохан Клаас, компютърен специалист от Белгия, разказва как е построил сам своята фамилна къща от 800 кв.м, която е първата по Махариши Стхапатя Веда в Белгия. 07.04.2006 г.

английски 3.86 MB / 14min / wmv английски 2,7 MB / 9.36 min / wmv
Политическа партия в Индия възприема Ведическия подход на Васту (принципа за правилното място и правилната ориентация), за успешното решаване на своите проблеми. 15.06.2005 г.  
английски 3 MB / 1.48 min / wmv  

 ПРЕЗЕНТАЦИИ / PRESENTATIONS

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА МАХАРИШИ СТХАПАТЯ ВЕДА АРХИТЕКТУРАТА

- Принципи на Махариши Стхапатя Веда;
- Ползи;
- Градско планиране;
- Анализ на негативните влияния на настоящите административни сгради на правителствата по света; - Необходимостта от реконструкция.

Презентация на д-р Айке Хартман, министър на архитектурата и градското планиране на Глобалната Страна на Световния Мир.

 (английски език)
Видео - 38 мин / 27.5 MB / wmv

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АМЕРИКА

Начало на кампанията за запознаване на архитектите, строителите и обществеността с Програмата за реконструкция на Америка. Турнето ще посети 50 от най-големите градове в САЩ. Презентация за:
- ползите на Махариши Стхапатя Веда архитектурата,
- вредата от живеенето в обикновени жилища,
- плановете за изграждане на нови селища и градове, укрепващи здравето, щастието и благосъстоянието на техните обитатели,
- преустройството на модерните градове.

Участниците в презентацията са водещи архитекти в САЩ.

04.07.2005 г.
(английски език)
I част - 96 мин / 22.5 MB ; II част - 33 мин / 8.6 MB

ПРEСКОНФЕРЕНЦИЯ В ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДСТАВЯЩА ПРОГРАМАТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖЕНЕВА

- Представяне пред пресата на плановете за цялостна реконструкция на град Женева според принципите на Махариши Стхапатя Веда.
- Принципи и ползи на Ведическата архитектура.
- Научни изследвания
- Отзиви на пресата
- Отговори на въпроси от журналистите

Женева, 13.12.2005 г.
(английски език)
Видео - 170 мин / 59.8 МВ / wmv

 

  ДРУГИ / OTHERS
Отзиви от пресата за бъдещия строеж на Tower II, най-голямата офис-сграда проектирана по Маха-риши Стхапатя Веда архитектурата. Повече за нея можете да видите на сайта: http://conference.towercompanies.com
02.09.2005 г.
     (английски език)
9.1 MB / 5 min / wmv
Кратко филмче с 3D анимация за Мирния Дворец в Лексингтън, Кентъки, САЩ.
    (руски език)
2,25 MB / 6 min / wmv / за  56КВ

5,47 MB / 6 min / wmv / за 128КВ

10,4 MB / 6 min / wmv / за 256КВ


3D анимация на Мирен Дворец (образователен център)

    2 MB / 1 min / wmv

® Махариши Стхапатя Веда, Махариши Васту, Веда къща и Васту Видя са запазени марки на Maharishi Vedic Education Development Corporation и се използват с подлиценз или с разрешение.